Szolgáltatásaink :

 • Kategóriás képzések

 • GKI képzés

 • EÜ tanfolyamok

 • Oktatási központ
 • Tanfolyami tájékoztató

  VÁLLALÁSI FELTÉTELEK  Képzőszerv neve: CAR-SCOOL Egészségügyi, Oktatási és Szolgáltató Kft.

  5900 Orosháza, Lehel u. 43.

  Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

  Egyszerűsített név: CAR-SCOOL Kft.

  Képzési engedély száma: DA/EL/386/4/2008 – KE/ST/82/A/404/3/2014

  OKÉV regisztrációs szám: 04-0098-06

  Iskolavezető: Szekeres Tamás

  Iskolavezető tevékenységi jogcíme: munkaviszony

  Ügyfélfogadó: Orosháza Lehel u. 65. 68/473-837

  Ügyfélfogadás: munkanapokon: 9-17-ig (ebédszünet12,30-13,00-ig)

  Felügyeleti szerv: Innovációs és Technológiai Minisztérium,

  Közúti Gépjármű Közlekedési Hatóság,1011,Budapest, Fő utca 44-50

  Központi postafiók címe: 1440, Budapest, Pf.1. Tel: +36-1-510-0101

  email: kepzes-kghf@itm.gov.hu

  Telephely:

  5900 Orosháza, Lehel u. 65.

  5900 Orosháza, Gyártelep u. 8.

  5900 Orosháza, Kossuth tér 1.

  1. Megszerezhető járművezetői kategóriák:

  - moped AM 14 év

  - motorkerékpár A1 16 év 125 cm3. max. 11 kW és 0,1kW/kg

  A2 18 év max. 35 kW és 0,2kW/kg

  A 24 év

  A A1 vagy A2 + 2 év gyakorlat és 20 év

  - Traktor T 16 év

  - személygépkocsi B 17 év

  - személyg.+ nehézpótk. BE 18 év + nem kezdő vezetői engedély

  - szgk + nehézpótk 3500-4250 kg B96 18 év + nem kezdő vezetői engedély

  - tehergépkocsi C 18 év

  - nehéz pótkocsi CE 18 év nem kezdő vez. engedély

  - autóbusz D 21 év (kötelező C kat. jogosítvány)

  2. Beiskolázás módja:

  A Jelentkezési lap mindkét oldalát értelemszerűen, olvasható, nyomtatott betűvel kitölteni, majd ezt és a kiegészítő okmányokat, orvosi alkalmassági (T és AM kat.-hoz nem kell), ügyfélfogadóban vagy a tanfolyamon az indulást követő egy héten belül kell leadni. Elméleti vizsgára csak az bocsátható aki legfeljebb az előírt életkornál három hónappal fiatalabb, minden iratanyagát leadta.

  1. A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

  A kategóriánkénti életkor betöltése, vagy annál hat hónappal fiatalabb.

  Írni, olvasni tudás, alapfokú iskolai végzettség igazolása az első elméleti vizsgáig (kivétel AM, T kat.) magyarországi lakhely, vagy hat hónapnál hosszabb tartózkodási engedély.

  A vállalkozási feltételek elfogadása. Felnőttképzési szerződés aláírásával, 18 év alatt szülői beleegyezéssel.

  4. Kezdő vezetői engedély:

  Első alkalommal megszerzett vezetői engedély két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.

  A1, A2, A bejegyzéssel utas nem szállítható, B kategóriával pótkocsi nem vontatható.

  A B kategóriás vezetői engedély külföldön csak 18 éves életkor betöltése után érvényes.

  5. Vizsgára bocsátás feltételei:

  Beiskolázás feltételeinek hiánytalan megléte. C kategóriához a B kategóriára érvényes vezetői engedély.

  Elméleti vizsgát csak az tehet, aki az 1. pontban meghatározott életkort betöltötte vagy annál az életkornál három hónappal fiatalabb. Az elméleti tanfolyamot elvégezte.

  Gyakorlati vizsgát az tehet, akinek sikeres KRESZ, szerkezet ismeretek, munkavédelem szállítási ismeretek sikeres vizsgája van, életkort betöltötte. T, C, CE, BE kategóriáknál forgalmi vizsgát akkor tehet, ha rutin- biztonsági és üzemeltetés vizsgája sikeres volt.

  A KRESZ vizsga kettő évig érvényes a sikeres vizsgától számítva.

  1. Felmentések:

  Az elsősegélynyújtás vizsga alól mentesítést kapnak azok a tanulók, akiknek 1984-től vezetői engedélye van, vagy AM kategóriás igazolványa van, valamint 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet alapján, ill. a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 1. mellékletében szereplő ágazatába tartozó egészségügyi szakképesítések esetében.

  Traktor kategóriánál biztonsági üzemeltetés és karbantartási ismeretekből és munkavédelemből felmentést biztosít a szakirányú szakképesítés, míg C, CE kategóriáknál műszaki, munkavédelmi tantárgy és vizsga alól felmenthető a rendelet szerinti szakképesítéssel vagy vezetői engedéllyel rendelkező tanuló.

  Tan és vizsgatárgyakból felmentés a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet szerint kaphat a hallgató, aki az előírt végzettséget hivatalos bizonyítvánnyal vagy oklevéllel igazolja.

  1. Elméleti tanfolyam:

  Iskolánk a táblázatban leírtak szerinti óraszámú tanfolyamot tart valamennyi kategóriában, mely biztosítja az Ön felkészülésével együtt a sikeres elméleti vizsgákat. Órák látogatása kötelező! A 10 % feletti hiányzást másik tanfolyami órán pótolni kell (külön díjbefizetés nélkül teheti). Egy elméleti óra 45 perc előadás és 10 perc szünetből áll. KRESZ vizsga helye: Békéscsaba, Szarvasi út 107. sz. alatt van.

  Elméleti tanfolyam megkezdésétől számított 9 hónapon belül vizsga eseménynek kell történnie, illetve 1 éven belől sikeres vizsgát kell tennie, ha ez nem teljesül, új tanfolyam elvégzésére kötelezett a tanuló.

  Elsősegélynyújtás Oktatása: Tanfolyamot az iskola is szervez, vagy a Magyar Vöröskereszt. Az e.ü. elvégzésének igazolása a jogosítvány kiadásához szükséges.

  1. Képzőszerv jogai és kötelességei:

   1. Joga van a képzőszervnek:

    • a tandíjhoz,

    • a tanfolyam óra beosztásának megváltoztatásához és annak előtte 48 órával történő lemondására,

    • alapos indok esetén a tanfolyamról kizárni,

    • a tanuló felkészültségét ellenőrizni, tudását számon kérni,

    • előírt okiratokról fénymásolatot készíteni, adatokat tárolni a törvényi előírások szerint.

   2. köteles a képzőszerv:

    • a képzés megkezdése előtt az ügyfelet tájékoztatni a vállalási feltételekről,

    • a vállalási feltételekben meghatározottakat betartani,

    • a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezelni, kezeltetni,

    • a tanuló által szóban vagy írásban közölt panaszt minden esetben kivizsgálni,

    • a tanuló késése esetén a teljes lekötött idő alatt rendelkezésre állni (az órák elszámolásra kerülnek),

    • a tanuló írásbeli kérésére a képzést megszakítani és a másik képzőszerv felé a szükséges igazolást 3 munkanap alatt kiadni,

    • a képzési rendeletekben és szabályzatokban és bizonylati albumban előírtakat betartani.

  2. Gyakorlati oktatás:

  Csak sikeres KRESZ vizsga után, szakoktató felügyelete mellett történhet. Autósiskolánknál nagy gyakorlattal rendelkező, kiválóan felkészült szakoktatók, korszerű, nagy értékű oktató járművekkel végzik a gyakorlati oktatást. A jó munkához kölcsönös megbecsülés és pontosság szükséges. Egy gyakorlati óra 50 perc vezetés és 10 perc szünetből áll. (Óraszámokat a Tandíjak, kötelező óraszámok táblázat tartalmazza.) Választható kocsi típusok: Suzuki Ignis, SX4, Toyota Auris,Volkswagen Polo, Motor típusok: KAWASAKI, MZ-ETZ 125, SIMSON S51, SUZUKI, APRILIA, HONDA DIO, Tehergépkocsi: MAN 12170, traktor ZETOR 5211., Busz: Themsa

  A megbeszélt gyakorlati órát 12 órával a vezetés előtt lehet lemondani! A tanuló személyes iratait vezetés közben köteles magánál tartani. Mindenkori indulás helye: Orosháza, Lehel u. 65. és az iskola telephelyei.

  10. Gyakorlati vizsga:

  Csak az a tanuló írható ki, aki a rendeletben előírt minimális órát és km-t teljesítette és az oktató véleménye szerint vizsgaérett, valamint az óradíjat és a vizsgadíjat befizette. Ezen feltételek teljesülése esetén a tanuló kérhet vizsga időpontot.

  A vizsga induló helye: Orosháza, Kossuth tér 1., Békéscsaba, Szarvasi út 107.

  11. Amit a vizsgáról tudni kell:

  A KRESZ elméleti vizsga a sikeres vizsga napjától két évig érvényes. A több vizsgatárgyas kategóriák esetén az első sikeres KRESZ vizsgától számít a két év hatályvesztés, új tanfolyam végzésére kötelezett a tanuló.

  A sikeres KRESZ két éven belül öt sikertelen gyakorlati vizsga után PÁV vizsgálaton kell részt venni, csak ez után vizsgázhat ismét. PÁV vizsgán való részvétel saját oktató autóval kérhető, díj megfizetése ellenében.

  Valamennyi vizsgán pontosan meg kell jelenni, személyazonosságát igazolni kell, érvényes okiratát magánál kell tartania. Sikertelen vizsga után három munkanap elteltével ismét lehet vizsgázni.

  Sikertelen gyakorlati vizsgák között három munkanapnak kell eltelni.

  1. A tanuló jogai:

  Tájékozódni a képzés és vállalkozás feltételeiről. A képzést megszakítani, az elvégzettekről igazolást kérni. Az elméleti tanfolyamon a mulasztást díjmentesen pótolni. Oktatót, kocsi típust változtatni. A meghatározott módon gyakorlati oktatási órát lemondani. Panaszt tenni az iskolavezetőnél és kérni annak kivizsgálását.

  1. A tanuló kötelességei:

  A foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azon aktívan közreműködni. A tan- és vizsgadíjakat előre befizetni. A tanfolyami órákra megfelelően felkészülni. A mulasztást, hiányzást pótolni. A megbeszélt gyakorlati órákon pontosan, biztonságos, kipihent, vezetésre képes állapotban megjeleni. A vonatkozó törvények szerint az oktató kérésére 15 percet várni.

  14. A tanfolyamról kizárás:

  Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer) hatása alatti állapotban tilos az oktatáson való részvétel, amely a tanfolyamról azonnali kizárást eredményez, a tandíj visszatérítése nem illeti meg a tanulót, hatósági eljárást kezdeményezve.

  1. Pénzügyi feltételek:

  A tandíjat, vizsgadíjat és óradíjat intézmény pénztárában kézpénzben vagy átutalással számla ellenében lehet befizetni. Ezt az oktatójának szíveskedjen bemutatni és a kartonjára ráíratni. A gyakorlati órákat részletben is lehet rendezni.

  Gyakorlati órát csak akkor teljesíthetők, ha előre vannak befizetve. A tandíjat maximum 4 részletben lehet befizetni.

  Első részlet: elméleti tanfolyam díj + vizsgadíjak.

  Második részlet: alapóra x óradíj + vizsgadíj

  Harmadik részlet: főoktatási óra fele x óradíj

  Negyedik részlet: főoktatási óra második fele x óradíj + forgalmi vizsgadíj.

  Pótórák az óradíjjal megegyezően.

  Tandíj címen a tanuló nem adhat át készpénzt az oktatónak, az oktató pedig nem vehet át.

  Gyakorlati vezetési órákat mindenkori napi árfolyamon teljesítjük. Az árváltoztatás jogát az autósiskola fenntartja.

  Tandíj és vizsgadíj visszatérítés: eseténél a kezelési költség a visszafizetendő összeg 30%-a.

  16. A tanuló áthelyezés:

  A tanfolyam félbeszakítása esetén, amikor az ügyfél másik képző szervhez kéri áthelyezését és ez nem az autósiskola hibája az autósiskola általadott kedvezményt meg kell téríteni.

  17. Vizsgadíjak:

  A tanuló az autósiskola ügyfélfogadójában tovább számlázással számla ellenében befizetve.

  KRESZ (AM, A1, A2, A, B) 4 600.-Ft KRESZ (C, CE, D, BE) 4 600.-Ft

  Jk., forg (AM) 3 600.-Ft KRESZ (T) 4 600.-Ft

  Műszaki (C, CE, BE, B96) 4 600.-Ft Munkavéd. (T) 4 600.-Ft

  Munkavédelem (C, BE, B96) 4 600.-Ft Rutin. forg. (T) 3 500.-Ft

  Járműkezelés (A1, A2, A) 4 700.-Ft Rutin:(C, CE, D, BE, B96) 3 500.-Ft

  Forgalom 11 000.-Ft Bü (T,C, CE, D, BE) 4 400.-Ft

  Forgalom (D) 18 500.-Ft


  Kötelező elméleti óraszámokat, tanfolyami díjakat, gyakorlati kötelező óraszámokat és díjakat tartalmazó táblázat az ügyfélfogadó irodában ki van függesztve, tanulmányi szerződés kötéskor tanfolyam indításkor szóban, honlapon áttekinthetően ismertetve.

  Sikeres forgalmi vizsga után, 3 munkanap elteltével lehet kiváltani a vizsgaigazolást vagy minden szükséges okmány megléte esetén a Kormányhivatalnak küldik meg 3 munkanap elteltével elektronikusan a KAV Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont , H-5600, Békéscsaba, Szarvasi út 107.

  A vezetői engedélyét a Kormány Hivataltól kapja meg.


  Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kívánok!  Orosháza, 2020. január 21.

  Szekeres Tamás

  Iskolavezető  GKI képzés :

  A nemzetközi gépkocsivezetői és belföldi szolgáltatói tanfolyamokat váltotta fel a
  „Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány"
  (GKI) megszerzésére irányuló tanfolyam (GKI tanfolyam).


  Rendeleti háttér:

  Azok a gépjárművezetők, akik

  2009. szeptember 9-ét követően „C” kategóriájú vagy „C1” alkategóriájú, továbbá „C1+E” és/vagy „C+E” kombinált kategóriájú vezetői engedélyt szereznek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni, szakmai alapképesítés (GKI) megszerzésére kötelezettek, akik

  2009. szeptember 9. előtt már „C” kategóriájú vagy „C1” alkategóriájú, továbbá „C1+E” és/vagy „C+E” kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek (és nem végeznek a fenti kategóriák valamelyikére 2009. szeptember 9. után kategóriabővítést), a meglévő gépjármű-kategóriájuk vonatkozásában a nemzetközi árufuvarozói képesítés alapján kiadott igazolványuk érvényességének lejártától, legkésőbb tehát 2014. szeptember 10-től kezdődően, ill. ha az alapképesítésüket 2009. szeptember 9. után szerzik meg, annak a dátumától számított öt éven belül továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek.

  Mind a szakmai alapképesítés, mind a továbbképzési képesítés megszerzése alól mentesülnek azok a gépjárművezetők, akik kizárólag olyan járművet vezetnek:

  • amelynek maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát,
  • amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben,
  • amely műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármű, amelyet még nem helyeztek forgalomba,
  • amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak,
  • amelyet a vezetői engedély vagy az e rendeletben meghatározott szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használnak,
  • amely személyes használatban van, és amellyel kereskedelmi célú személy- és áruszállítást (közúti közlekedési szolgáltatást) nem végeznek,
  • amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához.


  GKI alapképesítés:

  A gépjárművezetői képesítés (GKI) – első alkalommal – alapvizsga letételével szerezhető meg. Az alapképesítés megszerzéséhez szaktanfolyamon, majd az azt követő vizsgán kell igazoltan részt vennie, illetve megfelelnie.


  GKI továbbképzési képesítés:

  A gépjárművezetőnek, amennyiben árufuvarozói tevékenységét az érintett
  járműkategóriá(k)ban az alapképesítés megszerzése, vagy az utolsó továbbképzési képesítési vizsga letétele után öt év elteltével is folytatni kívánja, továbbképzési képesítési
  szaktanfolyamon, majd az azt követő vizsgán kell igazoltan részt vennie, illetve megfelelnie.


  Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI):

  A képesítés igazolására a „Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány” (GKI) szolgál. A GKI az utolsó, sikeres vizsga napjától számított öt évig érvényes.


  A tanfolyamra való beiskolázás feltétele:

  · GKI alapvizsga esetén érvényes vezetői engedély

  · GKI továbbképzésnél 2009. szeptember 9. előtt megszerzett „C” kategóriájú vagy „C1” alkategóriájú, „C1+E” és/vagy „C+E” kombinált kategóriájú vezetői engedély, illetve már meglévő GKI (2014 végétől)


  A tanfolyam díja:

  · GKI továbbképzés esetén: Érdeklődjön iskolánknál !


  Egyéb költség:

  Az igazolvány (GKI) kiállításának hatósági (NKH) díja: 9 900 Ft


  A vizsga tárgyai:

  A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés - írásbeli teszt

  Előírások alkalmazása - írásbeli teszt

  Eü.-gyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika - írásbeli teszt

  Esettanulmány

  Járművezetés a közúti forgalomban - gyakorlati

  Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek - gyakorlati

  Járművezetés vészhelyzetek létrehozására tanpályán vagy szimulátoron - gyakorlati


  Továbbképzés esetén csak a tesztvizsgákat kell letenni !

  Jelentkezés :

  Kérem, hogy jelentkezése esetén a tanfolyam kitöltött jelentkezési lapját juttassa el hozzánk, ill. vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken.

  A tanfolyam indulása előtt a tanfolyam menetéről a jelentkezőknek részletes tájékoztatást adunk, ill. a jelentkező igényeknek megfelelően közösen meghatározzuk a tanfolyam előadás napjait. Az elmúlt években a jelentkezők elsősorban a hétvégi (szombat, vasárnap) oktatást részesítették előnyben, de természetesen más napokon is állunk rendelkezésükre.

  Sok éves oktatási tapasztalatunk és a korszerű technikai háttér a biztosíték, hogy a tanfolyamainkon végzett hallgatók az elméleti és gyakorlati képzés során elsajátítják az előírt ismeretanyagot, és alkalmazásával képessé válnak a biztonságos és gazdaságos közúti közlekedésre.

  Az igazolvány (GKI) megszerzéséhez szükséges vizsgát a Nemzeti Közlekedési Hatóság vizsgabizottsága előtt kell letenni.


  EÜ tanfolyamok, EÜ alkalmassági vizsgálatok :  Dr. Rusznák Jolán

  Foglalkozás : Egészségügyi szakorvos
  Telefon : 30/238-0050
  Rendelési idő : Kedd és csütörtök 16:00-18:00-ig
  Rendelő : Orosháza, Lehel u. 51. Orvosi központ
  Tevékenység : Gépjármű EÜ alkalmassági vizsgálatok 1-es és 2-es csoport.
  Elsősegély vizsgára felkészítő tanfolyam.
  E-mail : rusznak49@freemail.hu
  Árak : EÜ alkalmassági : 7200 Ft.
  Elsősegély tanfolyam + vizsgadíj : 7800 Ft. + 8200 Ft.


  Oktatási központ  A tanfolyamok hétköznap és hétvégén, egyeztetett időpontokban.  Számítógépes gyakorlás biztosítása a nyitvatartási idő alatt.  Ugrás a lap tetejére
  Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree cars / automotive web templates